Salut, Cum te putem ajuta?

Revista romana de dreptul munc...

Revista romana de dreptul muncii nr. 2/2017

 

 

 

DIN CUPRINS

NOUTĂȚI
Selecție de noutăți legislative din perioada 01.02.2017-31.03.2017

DOCTRINĂ
Monica GHEORGHE. O nouă interpretare dată conceptului de „lucrător” de Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Mitică PURCARU. Reglementări europene privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare
Cristian NUICĂ. Discriminarea în raporturile de muncă. Aspecte practice
Marius MIHĂLĂCHIOIU. Considerații privind jurisdicția asigurărilor sociale
Costin BOTNĂRENCO. Recalcularea pensiei

PRACTICĂ JUDICIARĂ COMENTATĂ
Alexandru ȚICLEA. Constatarea existenței raportului de muncă în lipsa înscrisului ad validitatem

PERSPECTIVE ITM
Ciprian POP. Inspecția Muncii se alătură demersurilor la nivel european de combatere a cancerului profesional

DOSAR – Expertul vă răspunde
Roxana-Maria POPESCU. Încetarea de drept a contractului individual de muncă la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare

DREPT INTERNAȚIONAL AL MUNCII. Selecție de referent lector univ. dr. Laura GEORGESCU
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi) 1 februarie 2017(1) „Trimitere preliminară – Securitate socială – Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 – Componenta «dependență» a alocației de subzistență pentru persoanele cu handicap (disability living allowance) – Persoană asigurată pentru limită de vârstă care a încetat definitiv orice activitate profesională – Noțiunile «prestație de boală» și «prestație de invaliditate» – Exportabilitate”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a zecea) 2 martie 2017(*) „Trimitere preliminară – Transporturi rutiere – Dispoziții sociale – Derogări – Regulamentul (CE) nr. 561/2006 – Articolul 3 litera (a) – Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 – Articolul 2 punctul 3 – Servicii regulate care asigură transportul de ălători – Noțiune – Transporturi gratuite organizate de un operator economic pentru angajații săi, la și de la locul de muncă, cu vehicule care îi aparțin și conduse de unul dintre angajații săi”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua) 2 martie 2017(*) „Trimitere preli­minară – Libera circulație a lucrătorilor – Articolul 45 TFUE – Regulamentul (UE) nr. 492/2011 – Articolul 7 – Egalitate de tratament – Lucrător fronta­lier care este supus impozitului pe venit în statul membru de reședință – Indemnizație plătită de statul membru de încadrare în muncă în caz de insolvență a angajatorului – Modalități de calcul al indemnizației de insolvență – Luarea în considerare fictivă a impozitului pe venitul din statul membru de încadrare în muncă – Indemnizație de insolvență inferioară remunerației nete anterioare – Convenție bilaterală pentru evitarea dublei impuneri”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a zecea) 2 martie 2017(*) „Trimitere preliminară – Politica socială – Directiva 2002/15/CE – Protecția securității și a sănătății lucrătorilor – Organizarea timpului de lucru – Transport rutier – Lucrător mobil – Conducător auto independent – Noțiune – Inadmisibilitate”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua) 9 martie 2017(*) „Trimitere preliminară – Politica socială – Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă – Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap – Articolele 5 și 27 – Directiva 2000/78/CE – Articolul 7 – Protecție consolidată în cazul concedierii unor salariați cu handicap – Inexistența unei astfel de protecții pentru funcționarii cu handicap – Principiul general al egalității de tratament”
HOTĂRÂREA CURȚII (Marea Cameră) 14 martie 2017(*) „Trimitere preliminară – Politica socială – Directiva 2000/78/CE – Egalitate de tratament – Discriminare pe motive de apartenență religioasă sau convingeri – Regulament intern al unei întreprinderi care interzice lucrătorilor purtarea de semne vizibile de natură politică, filozofică sau religioasă la locul de muncă – Discriminare directă – Absență – Discriminare indirectă – Interdicție impusă unei lucrătoare de a purta un văl islamic”

JURISPRUDENȚĂ NAȚIONALĂ. Selecţie realizată de lector univ. dr. Adelina Oana DUȚU
Radierea disciplinară. Constatare. Efecte asupra încheierii contractului individual de muncă (C. Apel Timișoara, secția litigii de muncă și asigurări sociale, decizia nr. 921/2016, www.portal just.ro)
Cumulul răspunderii patrimoniale cu răspunderea disciplinară a salariatului. Efectele caracterului definitiv al sancțiunii disciplinare asupra dovedirii existenței condițiilor cumulative cerute pentru angajarea răspunderii patrimoniale (C. Apel Timișoara, secția litigii de muncă și asigurări sociale, decizia nr. 961/2016, www.portal just.ro)
Încetarea contractului individual de muncă în temeiul art. 56 alin. (1) lit. g) C. muncii (C. Apel Craiova, secția I civilă, decizia nr. 4692/2016, www.portal just.ro)
Calitatea de salariat – condiție a răspunderii disciplinare (C. Apel Constanța, secția I civilă, decizia 400/CM/2016, www.portal.just.ro)
Lipsa vinovăției salariatului privind reintegrarea în muncă (C. Apel Constanța, secția I civilă, decizia nr. 398/CM/2016, www.portal.just.ro)
Desfacerea contractului de muncă urmare a aplicării sancțiunii disciplinare. Greșita individualizare a sancțiunii (C. Apel București, secția a VII-a civilă și pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia nr. 602/2016, www.portaljust.ro)
Litigiu de muncă privind aplicarea sancțiunii disciplinare. Obligația angajatorului de convocare a salariatului la cercetarea disciplinară și inserarea în decizia de concediere a motivelor pentru care au fost înlăturate apărările salariatului (C. Apel București, secția a VII-a civilă și pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia nr. 1337/2016, www.portaljust.ro)
Concediere disciplinară. Lipsa nejustificată de la locul de muncă. Interzicerea accesului la serviciu de către angajator. Sarcina probei (C. Apel București, secția a VII-a civilă și pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia nr. 2373/2016, www.portal.just.ro)
Anulare decizie emisă de Directorul Direcției Silvice. Sancționare disciplinară (C. Apel Oradea, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 436/2016, www.portal.just.ro)
Funcționar public. Contestarea deciziei de sancționare. Legea aplicabilă. Termene. Abateri disciplinare (C. Apel Pitești, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, decizia civilă nr. 1008/R-C/2016, http://idrept.ro/)

AGORA
Adrian BUCUR. Conferința Națională a Experților în Legislația Muncii

DIN CUPRINS

NOUTĂȚI
Selecție de noutăți legislative din perioada 01.02.2017-31.03.2017

DOCTRINĂ
Monica GHEORGHE. O nouă interpretare dată conceptului de „lucrător” de Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Mitică PURCARU. Reglementări europene privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare
Cristian NUICĂ. Discriminarea în raporturile de muncă. Aspecte practice
Marius MIHĂLĂCHIOIU. Considerații privind jurisdicția asigurărilor sociale
Costin BOTNĂRENCO. Recalcularea pensiei

PRACTICĂ JUDICIARĂ COMENTATĂ
Alexandru ȚICLEA. Constatarea existenței raportului de muncă în lipsa înscrisului ad validitatem

PERSPECTIVE ITM
Ciprian POP. Inspecția Muncii se alătură demersurilor la nivel european de combatere a cancerului profesional

DOSAR – Expertul vă răspunde
Roxana-Maria POPESCU. Încetarea de drept a contractului individual de muncă la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare

DREPT INTERNAȚIONAL AL MUNCII. Selecție de referent lector univ. dr. Laura GEORGESCU
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi) 1 februarie 2017(1) „Trimitere preliminară – Securitate socială – Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 – Componenta «dependență» a alocației de subzistență pentru persoanele cu handicap (disability living allowance) – Persoană asigurată pentru limită de vârstă care a încetat definitiv orice activitate profesională – Noțiunile «prestație de boală» și «prestație de invaliditate» – Exportabilitate”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a zecea) 2 martie 2017(*) „Trimitere preliminară – Transporturi rutiere – Dispoziții sociale – Derogări – Regulamentul (CE) nr. 561/2006 – Articolul 3 litera (a) – Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 – Articolul 2 punctul 3 – Servicii regulate care asigură transportul de ălători – Noțiune – Transporturi gratuite organizate de un operator economic pentru angajații săi, la și de la locul de muncă, cu vehicule care îi aparțin și conduse de unul dintre angajații săi”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua) 2 martie 2017(*) „Trimitere preli­minară – Libera circulație a lucrătorilor – Articolul 45 TFUE – Regulamentul (UE) nr. 492/2011 – Articolul 7 – Egalitate de tratament – Lucrător fronta­lier care este supus impozitului pe venit în statul membru de reședință – Indemnizație plătită de statul membru de încadrare în muncă în caz de insolvență a angajatorului – Modalități de calcul al indemnizației de insolvență – Luarea în considerare fictivă a impozitului pe venitul din statul membru de încadrare în muncă – Indemnizație de insolvență inferioară remunerației nete anterioare – Convenție bilaterală pentru evitarea dublei impuneri”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a zecea) 2 martie 2017(*) „Trimitere preliminară – Politica socială – Directiva 2002/15/CE – Protecția securității și a sănătății lucrătorilor – Organizarea timpului de lucru – Transport rutier – Lucrător mobil – Conducător auto independent – Noțiune – Inadmisibilitate”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua) 9 martie 2017(*) „Trimitere preliminară – Politica socială – Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă – Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap – Articolele 5 și 27 – Directiva 2000/78/CE – Articolul 7 – Protecție consolidată în cazul concedierii unor salariați cu handicap – Inexistența unei astfel de protecții pentru funcționarii cu handicap – Principiul general al egalității de tratament”
HOTĂRÂREA CURȚII (Marea Cameră) 14 martie 2017(*) „Trimitere preliminară – Politica socială – Directiva 2000/78/CE – Egalitate de tratament – Discriminare pe motive de apartenență religioasă sau convingeri – Regulament intern al unei întreprinderi care interzice lucrătorilor purtarea de semne vizibile de natură politică, filozofică sau religioasă la locul de muncă – Discriminare directă – Absență – Discriminare indirectă – Interdicție impusă unei lucrătoare de a purta un văl islamic”

JURISPRUDENȚĂ NAȚIONALĂ. Selecţie realizată de lector univ. dr. Adelina Oana DUȚU
Radierea disciplinară. Constatare. Efecte asupra încheierii contractului individual de muncă (C. Apel Timișoara, secția litigii de muncă și asigurări sociale, decizia nr. 921/2016, www.portal just.ro)
Cumulul răspunderii patrimoniale cu răspunderea disciplinară a salariatului. Efectele caracterului definitiv al sancțiunii disciplinare asupra dovedirii existenței condițiilor cumulative cerute pentru angajarea răspunderii patrimoniale (C. Apel Timișoara, secția litigii de muncă și asigurări sociale, decizia nr. 961/2016, www.portal just.ro)
Încetarea contractului individual de muncă în temeiul art. 56 alin. (1) lit. g) C. muncii (C. Apel Craiova, secția I civilă, decizia nr. 4692/2016, www.portal just.ro)
Calitatea de salariat – condiție a răspunderii disciplinare (C. Apel Constanța, secția I civilă, decizia 400/CM/2016, www.portal.just.ro)
Lipsa vinovăției salariatului privind reintegrarea în muncă (C. Apel Constanța, secția I civilă, decizia nr. 398/CM/2016, www.portal.just.ro)
Desfacerea contractului de muncă urmare a aplicării sancțiunii disciplinare. Greșita individualizare a sancțiunii (C. Apel București, secția a VII-a civilă și pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia nr. 602/2016, www.portaljust.ro)
Litigiu de muncă privind aplicarea sancțiunii disciplinare. Obligația angajatorului de convocare a salariatului la cercetarea disciplinară și inserarea în decizia de concediere a motivelor pentru care au fost înlăturate apărările salariatului (C. Apel București, secția a VII-a civilă și pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia nr. 1337/2016, www.portaljust.ro)
Concediere disciplinară. Lipsa nejustificată de la locul de muncă. Interzicerea accesului la serviciu de către angajator. Sarcina probei (C. Apel București, secția a VII-a civilă și pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia nr. 2373/2016, www.portal.just.ro)
Anulare decizie emisă de Directorul Direcției Silvice. Sancționare disciplinară (C. Apel Oradea, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 436/2016, www.portal.just.ro)
Funcționar public. Contestarea deciziei de sancționare. Legea aplicabilă. Termene. Abateri disciplinare (C. Apel Pitești, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, decizia civilă nr. 1008/R-C/2016, http://idrept.ro/)

AGORA
Adrian BUCUR. Conferința Națională a Experților în Legislația Muncii

Share Post

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *