Salut, Cum te putem ajuta?

Răspunderea disciplinară în...

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă Legislaţie. Doctrină. Jurisprudenţă

Autor:
Alexandru Ţiclea
Răspunderea disciplinară – formă a răspunderii juridice – intervine în situaţia în care angajatul săvârşeşte, cu vinovăţie, o abatere disciplinară, adică o faptă ilicită, constând în nerespectarea sarcinilor de serviciu, încălcarea ordinii şi disciplinei la locul de muncă, după caz, a normelor de comportare în unitate şi în afara ei.
În practica angajatorilor, a instituţiilor şi autorităţilor publice, altor unităţi etc., sunt frecvente situaţiile în care intervine răspunderea disciplinară. Totodată, pe rolul instanţelor judecătoreşti sunt înregistrate frecvent contestaţii împotriva sancţiunilor disciplinare.
Aşa cum rezultă din subtitlul prezentei lucrări, la elaborarea ei au fost avute în vedere legislaţia, constând în actele normative – izvoare ale dreptului disciplinar, literatura juridică de specialitate relevantă şi o jurisprudenţă bogată, cu precădere a curţilor de apel, dar şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi a Curţii Constituţionale.
Sperăm că răspundem astfel, într-o bună măsură, aşteptărilor şi exigenţelor tuturor celor interesaţi de tema abordată, oferindu-le, drept urmare, un material util, eficient de studiu şi de lucru.

Din cuprins

  • Răspunderea disciplinară ca instituţie juridică importantă, specifică relaţiilor de muncă;
  • Disciplina muncii;
  • Particularităţi ale răspunderii disciplinare în cazul diferitelor categorii de personal;
  • Abaterea disciplinară;
  • Cauze exoneratoare de raspundere disciplinară;
  • Procedura disciplinară.

Despre autor

Alexandru Țiclea este vicepreşedinte la Universitatea Ecologică din Bucureşti, profesor universitar dr. Universitatea Ecologică din Bucureşti și avocat în Baroul Bucureşti. De asemenea, este fondatorul Revistei Române de Dreptul Muncii.

Share Post

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *