Salut, Cum te putem ajuta?

Posibilitatea tinerilor de a l...

Posibilitatea tinerilor de a lucra în cadrul unor programe de internship la firme sau autorități publice

Deși programele de internship au cunoscut o ascensiune remarcabilă în România, în ultimii cinci ani, de exemplu în anul 2013, a fost inițiat Programul Oficial de Internship al Guvernului României,  care oferă tinerilor oportunitatea de familiarizare cu metodele de lucru ale administrației publice centrale, activitatea de internship nu este încă reglementată legal în România.

 Internship-ul, deși poate fi considerat un start-up în carieră este înțeles ca o practică în cadrul societății sau instituției a aspiranților la statutul de angajați, de aceea este necesar un act normativ care să reglementeze stagii de practica plătite pentru tineri, în temeiul unor programe de internship.

 In acest sens, Ministerul Muncii și Justiției Sociale a pus în dezbatere publică  Proiectul de lege privind internshipul, act normativ care ar urma să reglementeze modul în care cei care au  16 ani sa poată lucra în cadrul unor programe de internship plătite la firme sau entități publice.

Proiectul impune ca între intern și firma/ autoritatea respectivă să nu mai fi existat alte raporturi de muncă și cu atât mai puțin alte perioade de internship. Internshipul nu se va putea face decât în baza unui contract special, definit în proiect ca fiind: „contractul încheiat pe durată determinată și în temeiul căruia o persoană fizică, denumită intern, se obligă să se pregătească profesional și să desfășoare o activitate pentru și sub autoritatea unei persoane juridice sau instituții/autorități publice denumită organizație gazdă, care se obligă să îi asigure o indemnizație lunară netă și toate condițiile necesare dobândirii de aptitudini practice”.

Perioada de internship va fi considerată vechime în muncă (și în specialitate, după caz), pe perioada internshipului cei care vor presta munca se vor numi interni și nu angajați, iar firma sau entitatea publică are obligația completării și transmiterii datelor și informațiilor din contractul de internship în termen de o zi lucrătoare anterior începerii activității de internship, în registrul de evidență al contractelor de internship, înființat de agenția pentru ocuparea forței de muncă.

Nu doar încheierea contractelor va fi obligatorie, dar și înregistrarea lor în evidențele speciale, înainte ca perioada de internship să înceapă în mod efectiv, iar internul va fi supravegheat și ajutat de un îndrumător din firma sau instituţia respectivă.

In acest mod contractul de internship ar avea o existența de sine stătătoare, deosebindu-se de contractul de stagiu care este un contract accesoriu contractului de muncă, utilizarea lui neputând fi concepută decât în cadrul unui raport de muncă concretizat prin încheierea unui contract de muncă.

Angajatorul, care este denumit organizație gazdă. în funcție de numărul de salariați pe parcursul unui an poate încheia în mod simultan contracte de internship pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numărul total al acestora

O altă condiție  o reprezintă faptul că un contract de internship nu va putea fi organizat pentru mai mult de șase luni de zile, iar cei care nu vor respecta acest principiu vor putea fi amendați contravențional.

Activitatea unui intern, încadrat în baza unui contract de internship, este de 6 ore pe zi, în regim de maxim 30 de ore pe săptămână, timp de cinci zile urmate de două zile consecutive de repaus, iar efectuarea de ore suplimentare este interzisă.

Internii vor fi plătiți obligatoriu, în fiecare lună de stagiu, cu cel puțin 50% din salariul minim brut, adică cu minimum 750 de lei(valoarea actuală a salariului minim brut fiind de 1.450 de lei ; dacă el nu mai e asigurat la sănătate, va trebui să i se plătească și contribuția la sănătate pe perioada de internship.

Astfel acest contract se diferențiază net de voluntariat deoarece, de esența contractului de voluntariat este desfășurarea activității fără a fi remunerată

Internii vor trebui să respecte normele de confidențialitate, pe cele de securitate și sănătate în muncă și să nu săvârșească abateri de la regulamentele intern, în caz contrar se va putea rezilia contractul, dacă în termen de 15 zile nu se conformează notificării

Contractul va mai  putea fi denunțat unilateral de către oricare parte, dar cu o notificare cu cel puțin 15 zile înainte de data propusă pentru încetare.

Deşi s-ar putea găsi multe similitudini cu contractul de ucenicie la locul de muncă sub aspectul că pe lângă remunerarea munci se are în vedere și desăvârșirea pregătirii profesionale, în cazul internshipului nu se deprinde o meserie sau profesie, ci se consolidează din punct de vedere practic cunoștințele teoretice dobândite anterior în cadrul învățământului superior, în cele mai multe cazuri.

Internshipul se va termina în mod obligatoriu cu o evaluare a internului, iar în urma acesteia, el va primi un certificat de internship care să ateste: perioada de internship, activitățile desfășurate și calificativul obținut la evaluare.

 

Share Post

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *