Salut, Cum te putem ajuta?

Revista română de dreptul mu...

Revista română de dreptul muncii nr. 3/2017

 

CUPRINS

NOUTĂȚI
Selecție de noutăți legislative din perioada 01.04.2017-31.05.2017
DOCTRINĂ
Alexandru ȚICLEA. Procedura sancţionării disciplinare
Mitică PURCARU. Reglementări europene privind condițiile de intrare și de ședere a resor­ti­sanților țărilor terțe pentru studii
Irina ALEXE. Mai răspund disciplinar înalţii funcţionari publici?
Adelina DUȚU. Căile de atac împotriva sancţionării disciplinare în cazul funcționarilor publici
Cătălin-George IOSIF-UNGUREANU. Clarificări privind capacitatea de muncă a minorului
Ioan POPESCU. Elaborarea şi implementarea unei noi strategii naționale privind securitatea și sănătatea în muncă – o necesitate în lumina noului cadru strategic al Uniunii Euro­pene privind sănătatea și siguranța la locul de muncă pentru perioada 2014-2020

PERSPECTIVE ITM
Ciprian POP. Rolul activ al Inspecției Muncii în cadrul Platformei Europene pentru Combaterea Muncii Nedeclarate

DOSAR – Expertul vă răspunde
Roxana-Maria POPESCU. Interzicerea utilizării telefonului personal în timpul programului de lucru

DREPT INTERNAȚIONAL AL MUNCII. Selecție de referent lector univ. dr. Laura GEORGESCU
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a treia) 18 mai 2017(*) „Trimitere preli­minară – Libera prestare a serviciilor – Directiva 77/249/CEE – Articolul 4 – Exercitarea profesiei de avocat – Dispozitiv de conectare la rețeaua privată virtuală a avocaților (RPVA) – Dispozitiv «RPVA» – Refuz de remitere unui avocat înscris în baroul unui alt stat membru – Măsură discriminatorie”
HOTĂRÂREA CURȚII (Marea Cameră) 10 mai 2017(*) „Trimitere preliminară – Funcționar al Uniunii Europene – Statut – Afiliere obligatorie la sistemul de securitate socială al instituțiilor Uniunii Europene – Venituri funciare realizate într un stat membru – Supunere la plata contribuției sociale generalizate, a prelevării sociale și a contribuțiilor suplimentare în temeiul dreptului unui stat membru – Participare la finanțarea securității sociale a acestui stat membru”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a treia) 27 aprilie 2017(*) „Trimitere pre­liminară – Transfer al unei întreprinderi – Menținerea drepturilor lucră­torilor – Directiva 2001/23/CE – Articolul 3 – Contract de muncă – Legislația unui stat membru care autorizează încheierea de clauze care fac trimitere la convenții colective de muncă ulterioare datei transferului – Opozabilitate față de cesionar”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a zecea) 6 aprilie 2017(*) „Trimitere preli­mi­nară – Politica socială – Directiva 2001/23/CE – Articolul 3 – Menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi – Convenții colective aplicabile cesionarului și cedentului – Termene de preaviz suplimentar acordat lucrătorilor concediați – Luarea în considerare a vechimii dobândite la cedent”
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi) 29 martie 2017(*) „Trimitere preli­mi­nară – Acord de asociere între Uniunea Europeană și Turcia – Decizia nr. 1/80 – Articolul 13 – Clauză de standstill – Dreptul de ședere al membrilor de familie ai unui lucrător turc încadrat pe piața legală a muncii dintr un stat membru – Eventuala existență a unui motiv imperativ de interes general care justifică noi restricții – Gestionare eficientă a fluxurilor de migrare – Obligația impusă resortisanților statelor terțe cu vârsta sub 16 ani de a deține un permis de ședere – Proporționalitate”
Comunicare a comisiei către Parlamentul European, consiliu, comitetul economic și social european și comitetul regiunilor privind recomandările de reformă în domeniul reglementării serviciilor profesionale

JURISPRUDENȚĂ NAȚIONALĂ. Selecţie realizată de judecător Amelia FARMATHY
Concediere colectivă. Emitere legală a deciziei de concediere în perioada concediului medical. Semnificația termenului de cinci zile prevăzut de dispozițiile art. 74 alin. (3) C. muncii. Evaluarea profesională, temei al concedierii (C. Apel București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 6213 din 29 noiembrie 2016)
Concediere legală. Obligația angajatorului de a acorda concediul de odihnă, în natură, salariatului concediat, ca urmare a anulării concedierii și a reintegrării (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1036 din 21 februarie 2017)
Drepturi salariale. Spor pentru desfășurarea activității în condiții de expunere la câmpul electromagnetic peste valorile normale (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1035 din 21 februarie 2017)
Perioada de probă. Încetarea raporturilor de muncă la finalul perioadei de probă. Existența distinctă a două contracte individuale de muncă (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 4321 din 20 septembrie 2016)
Concediere nelegală. Admisibilitate apel incident având ca obiect considerentele sentinței (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 5467 din 1 noiembrie 2016)
Răspunderea patrimonială a salariatului. Actul de punere în întârziere a sala­ria­tului debitor (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 4031 din 6 septembrie 2016)

Share Post

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *