Salut, Cum te putem ajuta?

CODUL MUNCII, LEGISLAȚIE CONE...

CODUL MUNCII, LEGISLAȚIE CONEXĂ ȘI JURISPRUDENȚĂ. LEGISLAȚIE CONSOLIDATĂ ȘI INDEX: 12 SEPTEMBRIE 2017

 

 

 

Lucrarea Codul muncii, legislație conexa si jurisprudența. Legislație consolidata si index: 12 septembrie 2017 conține, pe lângă textul Codului (cu ultimele modificări aduse prin O.U.G. nr. 53/2017 – M. Of. nr. 644 din 7 august 2017), Legea dialogului social nr. 62/2011, un extras din Constituția României, decizii ale Curții Constituționale, recursuri in interesul legii, hotărâri prealabile, jurisprudență relevanta si acte normative conexe importante:

● Ordinul nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca;
● O.U.G. nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de munca;
● Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca;
● Legea nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților in cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor parți ale acestora;
● Legea nr. 319/2006 a securității si sănătății in munca;
● Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajaților;
● Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri;
● Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri;
● Ordinul nr. 1474/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizația lunara pentru creșterea copiilor, aprobate prin H.G. nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin H.G. nr. 38/2011, si din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 50/2011;
● H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariaților;
● H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011;
● Legea nr. 248/2013 privind organizarea si funcționarea Consiliului Economic si Social;
● Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului;
● O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea in munca si detașarea străinilor pe teritoriul României si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul străinilor in Romania (extras);
● Legea nr. 219/2015 privind economia sociala;
● Legea nr. 16/2017 privind detașarea salariaților in cadrul prestării de servicii transnaționale.

Culegerea Codul muncii, legislație conexa si jurisprudență. Legislație consolidata si index. 12 septembrie 2017, având in vedere spetele relevante conținute, este destinata in primul rând practicienilor, dar și teoreticienilor, studenților si chiar publicului larg (angajatori, angajați etc.).

Share Post

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *