Salut, Cum te putem ajuta?

Codul muncii si legea dialogul...

Codul muncii si legea dialogului social Comentarii si explicații

 

 

Codul muncii si legea dialogului social

Comentarii si explicații

Ion Traian Ștefănescu

 

          Lucrarea de fata are câteva caracteristici care îi conferă un specific cert și, credem, un anumit plus valoric in raport cu lucrările – comentarii apărute până acum. Pe de o parte, comentariile nu se rezuma la Codul muncii, ci, acolo unde este cazul, se referă și la textele în aceleași materii cuprinse în Legea dialogului social. Mai mult, sintetic sunt analizate și o serie de reglementari legale conexe. Pe de alta parte, comentariile urmăresc să lămurească două aspecte: înțelesul logic al fiecărui text legal şi modul concret în care trebuie să se aplice în practică. De aceea, deliberat, obișnuitele analize teoretice, chiar concise, nu sunt cuprinse in lucrare decât excepțional și nici disputele științifice în legătură cu un text legal sau altul. La fel, este exclusă formularea de propuneri de lege ferenda. In opinia noastră, toate acestea – abordările teoretice, inclusiv disputele științifice, ca şi propunerile de reglementari legale viitoare – nu își au locul într-o astfel de lucrare (de comentarii), a cărei menire este de a clarifica modul concret în care trebuie să fie transpuse în viață diversele texte legale.

         Prin modul în care este concepută şi realizată, lucrarea se adresează, în primul rând, practicienilor (angajatori, salariați, sindicate – reprezentative sau nu, reprezentanți ai salariaților, avocați, consilieri juridici, experți în legislația muncii s.a.) fără a fi excluși studenții şi masteranzii în drept.

Share Post

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *