Salut, Cum te putem ajuta?

Regimul juridic al nulității...

Regimul juridic al nulității în raporturile de muncă – Dragoș Brezeanu

 

 

Lucrarea cuprinde o „dezbatere” doctrinara a nulității în cadrul raportului juridic civil și cel de drept al muncii, după analiza comparativă, precum și după tratarea aspectelor comune ale nulității în dreptul muncii, se regăsește o analiză substanțială a nulității la nivelul contractului de muncă, atât cel individual cât și cel colectiv.

Un plan important al lucrării îl reprezintă analiza modului diferit în care acționează nulitatea în raport cu actele juridice de drept al muncii în speță contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă, dar şi actele unilaterale de drept al muncii – decizii de suspendare, modificare şi încetare a contractelor individuale de muncă.

Nefiind dedicată doar teoreticienilor dreptului muncii, lucrarea cuprinde după capitolul dedicat nulității contractului de muncă o serie de modele destinate practicienilor dreptului muncii, si anume model orientativ de contract individual de munca, precum și acte adiționale privind clauza de formare profesională, de neconcurență mobilitate si confidențialitate. Tot cu valoare practică, în partea dedicată modelelor este redat un model de acord de constatare amiabilă a nulității contractului de muncă, precum şi o cerere de constatare a nulității contractului de muncă sau ale unor clauze ale acestora.

Nulitatea actelor unilaterale emise de angajator reprezintă o substanțială contribuție a demersului științific, contribuind atât la dezbaterea teoretica a nulităților de dreptul muncii, cât şi la orientarea practicienilor în privința respectării condițiilor de fond și de formă în cazul deciziilor de modificare, suspendare şi încetare a contractului individual de munca, capitolul dedicat acestei instituții încheind-se cu prezentarea unei multitudini de decizii care intervin în ceea ce privește modificarea, suspendarea, dar şi încetarea contractului individual de muncă. Asemenea modelelor prezentate în cazul nulității contractului individual de muncă, lucrarea conține şi cereri de constatare a nulității deciziilor de concediere cu diversele lor forme: concedieri pentru motive ce țin de persoana salariatului sau pentru motive ce nu țin de persoana salariatului.
Din cuprins:

  • nulitatea în raporturile juridice de muncă. aspecte comune. aspecte specifice
  • nulitatea contractului individual de muncă
  • contractul individual de muncă încheiat în formă scrisă – condiție ad probationem
  • clauze specifice în contractele individuale de muncă Clauze speciale în contractele individuale de muncă contrare dispozițiilor legal
  •  nulitatea actelor unilaterale emise de angajator
  • nulitatea deciziei de concediere
  • nulitatea clauzelor contractului colectiv de muncă
  •  jurisprudența în materia regimului juridic al nulității în raporturile de muncă

 

 

Share Post

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *