Salut, Cum te putem ajuta?

REVISTA ROMANA DE DREPTUL MUNC...

REVISTA ROMANA DE DREPTUL MUNCII NR. 5/2017

 

 

 

 

 

 

DIN  CUPRINS :

NOUTĂȚI

Selecție de noutăți legislative din perioada 01.08.2017-30.09.2017

DOCTRINĂ

 Monica GHEORGHE

Comentarii cu privire la recente soluții ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

în materia discriminării la locul de muncă

Ion POPA

Aspecte particulare privind suspendarea raporturilor de serviciu. Consecințe.

Daune morale

Mitică PURCARU

Reglementări europene privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților

țărilor terțe pentru stagiari

Gheorghe MOISE

Funcționarul public, subiect activ al infracțiunii de luare de mită. Raporturile

de funcție ale acestuia

Ioana Claudia FLOREA

Considerații privind timpul de lucru al lucrătorilor din domeniul medical

prin prisma normelor europene și a jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii

Europene

PRACTICĂ JUDICIARĂ COMENTATĂ

Alexandru ȚICLEA

Încetarea de drept a contractului individual de muncă în temeiul art. 56 alin. (1)

lit. f) din Codul muncii

PERSPECTIVE ITM

Ciprian POP

Inspecția Muncii: În luna septembrie a acestui an au fost efectuate peste

3900 de controale la nivel național

DOSAR – EXPERTUL VĂ RĂSPUNDE

Adrian BUCUR

Condica de prezență pentru angajații care prestează servicii la terți

Share Post

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *