Salut, Cum te putem ajuta?

DREPTUL MUNCII – CURS UN...

DREPTUL MUNCII – CURS UNIVERSITAR – LUMINIŢA DIMA

 

 

Lucrarea propune explicarea contextuală a normelor juridice de dreptul muncii, legând cercetarea de problemele pe care le ridică aplicarea acestora. Cursul propune o abordare inedită pentru mediul universitar românesc, şi anume faptul că problematica în discuție este analizată din toate unghiurile posibile, cu ample referințe practice, punându-se accent pe soluții pertinente și argumentate, dar și pe spețele relevante din practica judiciară națională și internațională. Modul de sistematizare și aspectele de interdisciplinaritate permit o documentare completă asupra interpretării și înțelegerii materiei.

Raportul de muncă este un raport juridic în care pârțile nu sunt egale. Salariatul este subordonat patronului său în exercitarea atribuțiilor specifice funcției ocupate fiind obligat să îndeplinească ordinele de serviciu și fiind supus prerogativelor de direcție, control și sancționare ce aparțin patronului în cadrul raportului juridic de subordonare. In aceste condiții, normele dreptului comun (dreptul civil) nu erau suficiente pentru a reglementa relația de muncă. Dimpotrivă, uneori normele dreptului comun erau de natură a permite, chiar a încuraja abuzul patronal și exploatarea salariatului. A fost necesară o protecție legală suplimentară a salariatului pentru a reechilibra relația de muncă și a preveni abuzurile patronale care pot interveni în contextul raportului de subordonare. Din aceasta nevoie a apărut dreptul muncii ca ramura autonomă de drept.

Constituirea dreptului muncii ca o ramură distinctă de drept este rezultatul unui proces îndelungat. Apariția și extinderea muncii salariate au determinat adoptarea unei legislații corespunzătoare de protecție a salariaților, considerați a fi partea slabă în cadrul unui raport de muncă, iar diversificarea și amploarea relațiilor sociale de muncă au dus la perfecționarea continuă a acestei legislații și la constituirea dreptului muncii ca ramură autonomă de drept.
Din cuprins:

 • munca şi raporturile juridice de muncă
 • izvoarele și principiile dreptului muncii
 • încheierea contractului individual de muncă
 • suspendarea contractului individual de muncă
 • modificarea contractului individual de muncă
 • încetarea contractului individual de muncă
 • timpul de muncă și timpul de odihnă
 • salarizarea
 • formarea profesională a salariaților
 • sănătatea si securitatea în muncă
 • inspecția muncii
 • răspunderea juridică
 • conflictele individuale de muncă și jurisdicția muncii
 • raporturile colective de muncă
Share Post

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *