Salut, Cum te putem ajuta?

REVISTA ROMÂNĂ DE DREPTUL MU...

REVISTA ROMÂNĂ DE DREPTUL MUNCII NR. 6/2017

 

C U P R I N S

 

NOUTAŢI

Selecție de noutăți legislative din perioada 01.10.2017-30.11.2017

DOCTRINĂ

Ion Traian ȘTEFĂNESCU

Considerații practice cu privire la cercetarea disciplinară prealabilă a salariaților

Ana ȘTEFĂNESCU

Considerații privind indicarea contractului colectiv de muncă aplicabil în

contractul individual de muncă

Irina Maria LĂPUȘTE

Interdicții privind concedierea

Ionel FLOREA

Competența de soluționare a cauzelor care au ca obiect raportul de serviciu al

funcționarului public

Mitică PURCARU

Reglementari europene privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților

țărilor terțe pentru voluntari

Veronica NEGUŢ

Între constituțional  și neconstituțional – art. 52 alin (1) lit. b) teza I din Codul

muncii

Gheorghe MOISE

Persoanele asimilate funcționarului public care răspund penal pentru

infracțiunea de luare de mită

Eduard NICOLAU

Aspecte teoretice privind registrul general de evidență a salariaților în contextul

ultimelor modificări legislative

PERSPECTIVE ITM

Ciprian POP

Statutul Inspectorului de Muncă

DOSAR – EXPERTUL VĂ RĂSPUNDE

Adrian BUCUR

Trecerea contribuțiilor de la angajator la salariat începând cu 1 ianuarie 2018

DREPT INTERNAŢONAL AL MUNCII

Selecție de referent lector univ. dr. Laura GEORGESCU

JURISPRUDENŢĂ NAŢONALĂ

Selecție realizată de lect. univ. dr. Adelina Oana DUŢU

 

Share Post

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *