Salut, Cum te putem ajuta?

JURISDICŢIILE DREPTULUI SOCIA...

JURISDICŢIILE DREPTULUI SOCIAL – DAN ŢOP

 

CUPRINS

 

Dreptul social – ramură a dreptului

 

JURISDICŢIA MUNCII

 1. Noţiune şi trăsături caracteristice
 2. Principiile jurisdicţiei muncii
 3. Dreptul procesual al muncii
 4. Competenţa instanţelor judecătoreşti
 5. Părţile conflictelor individuale de muncă
 6. Termenele de exercitare a dreptului la acţiune
 7. Procedura de judecată
 8. Căile ordinare de atac împotriva hotărârilor prin care se soluţionează litigiile de muncă
 9. Căile extraordinare de atac împotriva hotărârilor prin care se soluţionează litigiile de muncă

9.1. Consideraţii generale

9.2. Contestaţia în anulare

9.3. Revizuirea

9.4. Contestaţia la executare

 1. Executarea hotărârilor judecătoreşti prin care s-au soluţionat litigii de muncă

 

JURISDICŢIA ASIGURĂRILOR SOCIALE

 1. Consideraţii generale
 2. Procedura de contestare a deciziilor emise de casele de pensii

2.1. Procedura administrativă prealabilă

2.2. Jurisdicţia specializată a instanţelor judecătoreşti

2.2.1. Aspecte generale privind jurisdicţia specializată

2.2.2. Competenţa materială şi teritorială

2.2.3. Procedura de judecată

2.2.4. Recalcularea pensiei pentru limită de vârstă

2.2.5. Valorificarea grupelor I şi II de muncă pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă

2.2.6. Litigii privind stabilirea sau acordarea pensiei de urmaş

2.2.7. Contestarea deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate

2.2.8. Contestarea deciziei de recuperare a sumelor plătite necuvenit

2.2.9. Soluţionarea acţiunilor împotriva refuzului de soluţionare în termenul legal a cererii de eliberare a unor noi adeverinţe, pentru revizuirea drepturilor de pensie ale pensionarilor beneficiari de pensii de serviciu

2.2.10. Căile de atac împotriva hotărârilor tribunalelor

2.2.11. Executarea hotărârilor

 1. Jurisdicţia asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale

3.1. Aspecte generale

3.2. Competenţa materială şi teritorială

3.3. Căile de atac împotriva hotărârii tribunalului

 1. Jurisdicţia asigurărilor pentru şomaj

4.1. Aspecte generale

4.2. Competenţa materială şi teritorială

4.3. Căile de atac

 

JURISDICŢIA ASISTENŢEI SOCIALE

 1. Trăsăturile caracteristice sistemului naţional de asistenţă socială
 2. Trăsăturile generale ale jurisdicţiei asistenţei sociale

2.1. Aspecte generale

2.2. Competenţa materială şi teritorială a instanţelor judecătoreşti

2.3. Procedura de judecată în prima instanţă

2.4. Căile ordinare de atac

2.5. Căile extraordinare de atac

2.6. Executarea silită a hotărârilor

 1. Diferite aspecte de ordin procesual

3.1. Procedura specială a stabilirii măsurilor cu privire la copii

3.2. Contestarea stabilirii şi plăţii alocaţiei de stat pentru copii

3.3. Contestarea certificatelor de încadrare în grad de handicap

3.4. Contestaţiile privind modul de stabilire a calităţii de veteran de război

3.5. Contestaţiile privind măsurile de protecţie a persoanelor vârstnice

 1. Sancţionarea disciplinară a personalului implicat in acordarea serviciilor

sociale

4.1.Consideraţii generale

4.2. Sancţionarea disciplinară a funcţionarilor publici din cadrul serviciilor sociale

4.3. Sancţionarea disciplinară a personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice

4.4. Sancţionarea disciplinară a asistenţilor sociali

 

 

 


 

Share Post

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *