Salut, Cum te putem ajuta?

Tratat privind încetarea rapo...

Tratat privind încetarea raporturilor de muncă – Legislație. Doctrina. Jurisprudență – Alexandru Ţiclea

 

          De ce tratat? Pentru că lucrarea de față este una de specialitate, didactică, în care sunt expuse şi analizate metodic principiile și problemele fundamentale, esențiale, privind încetarea raporturilor de muncă în varietatea lor, atât din perspectiva normativă, cât şi din cea doctrinară și jurisprudențială.
         Este vorba de totalitatea acestor raporturi, fundamentate fie pe contractul individual de muncă, fie pe actul de numire în funcție. Sunt avute în vedere raporturile de muncă (de serviciu) referitoare la ansamblul angajaților – cei care prestează munci subordonate: salariați, funcționari publici, inclusiv cei cu statut special (polițiști, parlamentari, personal din sistemul penitenciar), militari, magistrați, membri ai Corpului Diplomatic şi Consular etc. –, precum și la angajatorii lor: persoane juridice (societăți, regii autonome, companii naționale, autorități și instituții publice etc.) și persoane fizice, inclusiv cele autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale.
         In practica angajatorilor – agenți economici, autorități și instituții publice, alte categorii de unități etc. –, sunt frecvente situațiile în care intervine din motive diverse – de drept, la inițiativa lor sau a angajaților (salariați, funcționari publici, magistrați, diplomați etc.) – încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu. Totodată, pe rolul instanțelor judecătorești sunt înregistrate frecvent cereri împotriva masurilor de încetare a raporturilor menționate dispuse de angajator.
Este motivul pentru care am pășit la elaborarea lucrării de față, într-o viziune complexă, având în vedere legislația în vigoare, literatura juridică de specialitate relevantă, o jurisprudență bogată, cu precădere a curților de apel, dar și a Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum şi a Curții Constituționale.
        Sperăm că răspundem, astfel, într-o bună măsură, așteptărilor şi exigentelor tuturor celor interesați de tema propusă, oferindu-le un instrument util și eficient de studiu, de lucru și de reflecție.

Copyright by UJMAG.ro

Share Post

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *