Salut, Cum te putem ajuta?

Dan Ţop – Tratat de dre...

Dan Ţop – Tratat de dreptul muncii

 

       Ediția a III-a revizuită și adăugită a Tratatului de dreptul muncii, apărută la editura bucureșteană Mustang  are în vedere legislația până la data de 1 iulie 2018, fiind structurată în unsprezece capitole, corespunzătoare domeniilor de larg interes în materia dreptului muncii, fiind analizate: raportul juridic de muncă dreptul muncii în sistemul dreptului, relațiile colective de muncă, relațiile individuale de muncă, formarea profesională; timpul de muncă și timpul de odihnă; salarizarea, sănătatea și securitatea în muncă; răspunderea juridică, conflictele de muncă, inspecția muncii

        Bibliografia consultată în vederea întocmirii lucrării relevă cele mai recente cursuri, tratate și monografii în domeniu precum și numeroase studii și articole din revistele de specialitate, ceea ce face ca aceasta să reprezinte o veritabilă retrospectivă a doctrinei și jurisprudenței în materia dreptului muncii.

        Prin impresionanta bibliografie, referiri la situații din practica judecătorească, lucrarea se înscrie în rândul operelor care constituie solide repere doctrinare, fiind utilă nu numai studenților, masteranzilor și  doctoranzilor, dar și tuturor specialiștilor din domeniul juridic.

 

Share Post

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *