Salut, Cum te putem ajuta?

REVISTA ROMANA DE DREPTUL MUNC...

REVISTA ROMANA DE DREPTUL MUNCII NR. 2/2019

 

 

C U P R I N S

NOUTĂŢI

13 Selecție de noutăți legislative din perioada 1.02.2019-31.03.2019

DOCTRINĂ

19 Alexandru ŢICLEA

Aspecte privind detașarea transnațională

30 Marioara ŢICHINDELEAN

Considerații privind detașarea judecătorilor pentru desfășurarea activităților în cadrul

birourilor electorale

40 Radu Răzvan POPESCU

Încetarea de drept a contractului individual de muncă în condițiile prevăzute la art. 56

alin. (1) lit. c) C. muncii – reglementări noi și posibile controverse

45 Lavinia ONICA-CHIPEA

Câteva considerații privind neconstituționalitatea dispozițiilor art. 50 lit. e) C. muncii

52 Diana ROGOZEA, Maria Mădălina ANGHENIE

Câteva considerații cu privire la regimul juridic al transferul angajaților cetățeni străini

care prestează muncă pe teritoriul României în condițiile Legii nr. 67/2006

59 Anca GRIGORESCU, Ștefana MORĂRAȘU

Coordonatele flexibilității în stabilirea programului de muncă al salariaților

PERSPECTIVE ITM

67 Ciprian POP

Respectarea legislației specifice privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului

pentru absolvenții de învățământ superior și internshipul

DOSAR – EXPERTUL VĂ RĂSPUNDE

71 Adrian BUCUR

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea

de șanse și de tratament între femei și bărbați

DREPT INTERNAŢIONAL AL MUNCII

Selecție de referent conf. univ. dr. Laura GEORGESCU

JURISPRUDENŢĂ NAŢIONALĂ

Selecție realizată de lect. univ. dr. Adelina Oana DUŢU

AGORA

247 Dan ŢOP

Conferința internațională „100 years of Romanian presence at OIT”

Share Post

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *