Salut, Cum te putem ajuta?

RAPORTUL DE MUNCĂ AL SPORTIVU...

RAPORTUL DE MUNCĂ AL SPORTIVULUI PROFESIONIST

 

Activitatea sportivă, ca orice activitate umană, pentru a fi eficientă are nevoie de o reglementare adecvată, respectiv de reguli care să coordoneze o asemenea activitate. Autoarea îşi propune în lucrarea de faţă să analizeze raportul de muncă al sportivului profesionist, raport social distinct care creează drepturi şi obligaţii distincte în persoana sportivului profesionist.

Bibliografia folosită la elaborarea lucrării cuprinde cele mai noi tratate, cursuri, monografii şi articole în domeniu. Anexele la prezenta lucrare  reprezintă o ilustrare practică a tematicii abordate.

Fără pretenţia de a epuiza întreaga problematică pe care o presupune activitatea sportivilor care  îmbracă forma raportului de muncă, lucrarea se adresează celor interesaţi de cercetarea contractului încheiat de aceştia şi de particularităţile acestuia în raport cu contractul individual de muncă.

 

CUPRINS

Capitolul I

TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE RAPORTULUI DE MUNCĂ AL SPORTIVULUI PROFESIONIST…………………………………………………………………………… 7

1.1. Consideraţii generale privind raportul de muncă……………………. 7

1.2. Particularităţi ale raportului de muncă în cazul sportivului……… 8

Capitolul II

CONTRACTUL DE ACTIVITATE SPORTIVĂ……………………………… 20

2.1. Noţiune şi trăsături caracteristice…………………………………………. 20

2.2. Natura juridică………………………………………………………………….. 22

2.3. Obiectul contractului de activitate sportivă…………………………… 24

2.4. Forma şi durata contractului……………………………………………….. 24

2.5. Condiţii cerute de lege pentru încheierea valabilă a contractului de activitate sportivă    25

2.5.1. Capacitatea juridică …………………………………………….. 26

2.5.2. Consimţământul …………………………………………………. 29

2.5.3. Avizul sau autorizarea………………………………………….. 30

2.5.4. Permisul de muncă………………………………………………. 31

2.6. Conţinutul contractului de activitate sportivă………………………… 32

2.7. Modificarea şi suspendarea contractului de activitate sportivă… 35

2.8. Încetarea contractului de activitate sportivă………………………….. 39

2.9. Contraprestația activității sportive……………………………………….. 40

2.10. Răspunderea juridică………………………………………………………… 42

Capitolul III

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ AL SPORTIVULUI PROFESIONIST     44

3.1. Consideraţii generale ………………………………………………………… 44

3.2. Particularitățile contractului de muncă al sportivului profesionist 45

3.3. Obiectul şi cauza contractului …………………………………………….. 48

3.4. Condiţiile cerute de lege pentru încheierea valabilă a contractului  48

3.5. Forma şi durata contractului……………………………………………….. 54

3.6. Conţinutul contractului………………………………………………………. 55

3.7. Modificarea şi suspendarea contractului individual de muncă…. 56

3.8. Încetarea contractului individual de muncă…………………………… 64

3.9. Răspunderea juridică specifică dreptului muncii……………………. 69

3.9.1. Răspunderea disciplinară …………………………………….. 69

3.9.2. Răspunderea patrimonială…………………………………….. 72

3.9.3. Răspunderea contravenţională……………………………….. 74

3.9.4. Răspunderea penală……………………………………………… 76

3.10. Asemănări și deosebiri între contractul individual de muncă și contractul de activitate sportivă……………………………………………………………………………………….. 78

Capitolul IV

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ           83

4.1. Conflictele în legătură cu contractul de activitate sportivă……… 83

4.2. Tribunalul de Arbitraj Sportiv…………………………………………….. 85

4.3. Conflicte privind contractul de muncă al sportivului profesionist  87

 

 

Share Post

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *