Salut, Cum te putem ajuta?

REVISTA ROMÂNĂ DE DREPTUL MU...

REVISTA ROMÂNĂ DE DREPTUL MUNCII NR. 6/2020

 

C U P R I N S

NOUTĂȚI

Selecție de noutăți legislative din perioada 1.10.-30.11.2020

DOCTRINĂ

Alexandru ȚICLEA

Confuzii cu repetiție între concediere și încetarea contractului individual de muncă în

perioada de probă

Dan ȚOP

O nouă modalitate de soluționare amiabilă a conflictelor individuale de muncă

Ana ȘTEFĂNESCU

Considerații privind interdicția expresă a clauzei de confidențialitate în contractul

individual de muncă al personalului contractual din administrația publică

Silviu Laurențiu DRAGAN

Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției. Concediu de acomodare comentat prin

prisma adopției interne și internaționale. Asemănări și deosebiri

Valerian SĂLĂVĂSTRU

Răspunderea disciplinară a funcționarilor publici

Cosmin-Mihai DUȚU

Răspunderea materială a militarilor

Cristina SÂMBOAN

Considerații privind modificările aduse de Legea nr. 213/2020 pentru modificarea și

completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

EXPERTUL RĂSPUNDE

Posibilitatea încuviințării într-un litigiu de muncă a unui mijloc de probă ce conține o

înregistrare audio

PERSPECTIVE ITM

Ghid privind desfășurarea activității în regim de muncă la domiciliu/telemuncă/program

individualizat de muncă

DREPT INTERNAȚIONAL AL MUNCII

Selecție de referent conf. univ. dr. Laura Georgescu

JURISPRUDENȚĂ NAȚIONALĂ

Selecţie realizată de lect. univ. dr. Adelina Oana Duțu

 

Share Post

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *