Salut, Cum te putem ajuta?

Constantele dreptului muncii, ...

Constantele dreptului muncii, vol. 1, Dreptul muncii în sistemul dreptului, editura Zven, Târgovişte, 2021

Constantele sau permanențele dreptului exprimă, în esență, ceea ce este mereu, întotdeauna, permanent, prezent în existenţa și evoluția fenomenului juridic. Nu numai teoria generală a dreptului, dar şi diferite ramuri ale dreptului s-au preocupat de problemtica constantelor  dreptului.

Întregul parcurs istoric al evoluției legislației muncii scoate în evidenţă, la fel ca și în alte ramuri de drept, că – dincolo de orânduirile sociale – există anumite constante ale dreptului muncii. Ele sunt constituite din acele reguli de drept care s-au regăsit în realitatea juridică a diferitelor orânduiri sociale .

Reprezintă constante ale dreptului muncii în primul rând principiile specifice acestei ramuri de drept, la care se adaugă: raportul juridic de muncă, adică relația socială reglementată de norme juridice proprii dreptului muncii; contractul de muncă, care constituie  sub forma manifestărilor sale, contracte colective şi contracte individuale de muncă, figura centrală a dreptului muncii; timpul de muncă şi timpul de odihnă; răspunderea specifică dreptului muncii; jurisdicţia muncii etc.

Prin identificarea sau stabilirea unor constante sau permanențe în dreptul muncii trebuie să se înțeleagă nu existenţa unor identități juridice în sensul că ar exista norme, instituții, legislații etc. identice pentru toate statele sau toate etapele istorice de evoluție a dreptului, ci mai degrabă trăsături esențiale, comune ale dreptului muncii indiferent de conținutul şi forma concret națională.

C U P R I N S

Capitolul 1

CONSTITUIREA DREPTULUI MUNCII ÎN RAMURĂ A DREPTULUI

1.1. Munca – factor esențial pentru evoluția societății

1.2. Ideea de drept al muncii

1.3. Dreptul muncii în România

Capitolul 2

CODURILE MUNCII ÎN ROMÂNIA

2.1. Considerații generale privind codificarea

2.2. Codul muncii din anul 1950

2.3. Codul muncii din 1972

2.4. Codul muncii din 2003

2.5. Modificării ale Codului muncii prin OUG nr. 55/2006

2.6. Modificarea Codului muncii ca efect al Legii nr. 40/2011

2.7. Modificarea Codului muncii prin OUG 53/2017

2.8. Modificarea Codului muncii prin acte normative din anii 2018‐2020

Capitolul 3

CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND CONSTANTELE DREPTULUI

3.1. Conceptul de constante ale dreptului

3.2. Evoluţia conceptul de constante ale dreptului în doctrina românească

3.3. Constante juridice în dreptul muncii

Capitolul 4

SURSELE DREPTULUI MUNCII

4.1. Principiile dreptului muncii

4.1.1. Considerații generale

4.1.2. Originea principiilor dreptului

4.1.3. Principiile dreptului în decursul istoriei

4.1.4. Delimitări ale principiilor dreptului şi categorii ale acestora

4.1.5. Principii generale și principii fundamentale în dreptul muncii

4.1.6. Rolul principiilor generale în dreptul muncii

4.1.7. Categoria juridică de principiu specific

4.1.8. Prezentarea analitică a principiilor specifice dreptului muncii

Capitolul 5

IZVOARELE DREPTULUI MUNCII

5.1. Conceptul de izvor al dreptului

5.2. Legea, izvor de drept

5.3. Obiceiul juridic (cutuma)

5.4. Precedentul judiciar (jurisprudenţa)

5.5. Teoria juridică (Doctrina)

5.6. Contractul normativ

5.7. Particularităţi ale izvoarelor dreptului muncii

Bibliografie

Share Post

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *