Salut, Cum te putem ajuta?

Cărți

RAPORTUL DE MUNCĂ AL SPORTIVULUI PROFESIONIST

  Activitatea sportivă, ca orice activitate umană, pentru a fi eficientă are nevoie de o reglementare ...

Read More

Lucrarea Regimul concediului maternal: concediu parental, drept comparat; Spania-România-Columbi...

Read More

Executarea silită in relațiile de muncă. Repunerea salariatului în situaţia anterioară concedierii nelegale – Răzvan Anghel

Cuprins

Argument Abrevieri Partea întâi. Executarea silită a obligaţiei de plată a despăgubirii egale cu drepturil...

Read More

TRATAT PRIVIND TIMPUL DE MUNCĂ ȘI TIMPUL DE ODIHNĂ | ALEXANDRU ȚICLEA

Lucrarea de față are ca obiect de studiu și de cercetare un element important, indispensabil, al raporturilor juridice de muncă/de serviciu: timpul de mun...

Read More

INCETAREA DE DREPT A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA ÎN CAZUL PENSIONARII

       Examinarea împreună (în același corp ideatic reprezentat de studiul de față) a problematicilor generate de che...

Read More

DREPTUL EUROPEAN AL MUNCII. LEGISLAȚIE, DOCTRINĂ ȘI JURISPRUDENȚĂ

 

Lucrarea Dreptul european al muncii. Legislație, doctrină și...

Read More

Tratat privind răspunderea pentru daune în raporturile de muncă – Alexandru Țiclea

 

      In conținutul lucrării de față, componentă a „Tratatului de dreptul muncii”, sunt expuse şi analizate metodic și temein...

Read More

Dan Ţop – Tratat de dreptul muncii

 

       Ediția a III-a revizuită și adăugită a Tratatului de dreptul muncii, apărută la editura bu...

Read More