Salut, Cum te putem ajuta?

REVISTA ROMANA DE DREPTUL MUNC...

REVISTA ROMANA DE DREPTUL MUNCII NR. 1/2019

 

CUPRINS

NOUTĂŢI
Selecție de noutăți legislative din perioada 1.12.2018-31.01.2019

DOCTRINĂ
Alexandru ŢICLEA
Încetarea contractului individual de muncă în cazul pensionării

Dan ŢOP
Statutul Inspectorului de Muncă

Mihaela-Emilia MARICA
Aspecte legate de contractul cu fracțiune de normă în lumina reglementărilor interne, internaționale și europene. Analiză comparativă

Ilie DUMITRU
Despre contractul de internship, din perspectiva recentei sale legiferări în România

Mihaela-Emilia MARICA
Aspecte legate de contractul de muncă pe durată determinată în lumina reglementărilor europene şi interne. Analiză comparativă

Cristina RANDJAK
Aspecte cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților

PRACTICĂ JUDICIARĂ COMENTATĂ
Brînduşa TELEOACA VARTOLOMEI
Comentariul hotărârii CJUE în cauza C-619/16 Sebastian W. Kreuziger c. Land Berlin

PERSPECTIVE ITM
Ciprian POP
Noutăți în domeniul dreptului muncii

DOSAR – EXPERTUL VĂ RĂSPUNDE
Adrian BUCUR
Salariul minim brut pe țară de la 1 ianuarie 2019

DREPT INTERNAŢIONAL AL MUNCII
Selecție de referent conf. univ. dr. Laura CEORGESCU

JURISPRUDENŢĂ NAŢIONALĂ
Selecție de lect. univ. dr. Adelina Oana DUŢU

Share Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *